Aplikované vedné disciplíny

Riešia praktické potreby spoločnosti. Sú pomenované podľa príslušnej oblasti praktických potrieb, v ktorých sa biologické poznatky aplikujú.

Patria sem:  

  • Biotechnológia- zaoberá sa využitím mikroorganizmov pri výrobe niektorých látok
  • Agrobiológia- venuje sa využitiu biológie v poľnohospodárstve
  • Klinická biológia- skúma vyšetrovacie metódy v medicíne
  • Humánna medicína- využíva biologické poznatky pri liečení chorôb človeka
  • Veterinárna medicína- aplikuje biologické poznatky na liečbu chorôb zvierat